ImproveLife IWW

För låg inkomst? För lite fritid?

Too small income? Too little leisure time?

 


 

Delta i det bästa arbetskonceptet som någonsin har skapats!

 • Är du intresserad av ett annorlunda, intressant och roligt sätt att få en extra inkomst och samtidigt mer fritid?
 • Anser du dig själv vara öppensinnad och ambitiös?
 • Skulle du att vilja ha förändring i livet?
 • Skulle du vilja arbeta hemifrån eller var du vill och på tider som du själv bestämmer?

Ta i så fall en titt på huvudsidan ImproveLife IWW. Du bör i alla fall veta vad det är du tackar nej till om du nu skulle göra det. Om det är något du undrar över eller om du har några frågor så får du gärna Kontakta mig

ImproveLife.info är min primära affärsverksamhet där jag erbjuder intresserade en möjlighet att ta del av ett av de bästa arbetskoncepten som någonsin har skapats. På sidan Snabbfakta Presentation finns information om skillnaderna och likheterna mellan traditionell marknadsföring, direkthandel, franchising och Nätverksmarknadsföring.

Utöver det finns sidor med företags- och produktinformation och mycket annat. Du får adressen till dessa sidor när du kontaktar mig.

Vad sägs om att både tjäna pengar och fritid samtidigt?

Hojåkning är som du säkert vet ett ganska dyrt nöje. Många jobbar både 50 och 60 timmar/vecka för att bekosta sitt intresse. Sen har man kanske tid att köra ögonstenen en dag/vecka - och då regnar det :-(
Känner du igen situationen?

Men finns det någon annan möjlighet?

 • Hojar kostar runt 100-200.000 kr.
 • Soppan kostar 12-13 kr/liter eller mer.
 • Försäkringen kostar skjortan.
 • Utrustningen kostar lätt 10-20.000 kr.
 • Sen är det service, tillbehör mm.

Tänk om du kunde jobba 2-20 timmar/vecka och tjäna mer än du gör idag?
Men är sånt möjligt? Svaret är JA! Men om du säger "nä det fungerar nog inte" då fungerar det inte heller, men hur blir det då med den där nya hojen, resan eller den nya utrustningen du vill ha? Vad måste du prioritera bort p.g.a. brist på tid eller pengar?

Har du något att förlora på att kolla upp det?

Byt inte jobb,
men slipp beroendet!

Med vänlig hälsning
--
Robert Soback
Marknadsföringskonsult

Top ^


 

Join the best business opportunity that has ever been created!

 • Are you interested in a different, exciting and fun way to get an extra income and more leisure at the same time?
 • Do you consider yourself to be open minded and ambitious?
 • Would you like to have a change in your life?
 • Would you like to be able to work from home or anywhere you like and at hours you decide for your self?

Take in that case a look at the main page ImproveLife IWW. You should at least know what you say no to, if you now would decide to do that. If there is something you wonder about or if you have any questions, you are welcome to Contact me

ImproveLife.info is my primary business where I offer interested an opportunity to join one of the best business opportunities that has ever been created. At the page Quick Fact Presentation you find information about the differences and similarities between traditional marketing, direct trade, franchising and Network Marketing.

In addition, there are pages with business- and product information and much more. You will get the address to these pages when you contact me.

How about making money and leisure at the same time?

Bike riding is as you probably know a quite expensive pleasure. Many people work both 50 and 60 hours/week to afford that interest. Then you maybe have time for riding the apple of your eye one day/week - And then its raining :-(
Do you recognize that situation?

But is there any other way?

 • Bikes cost about $ 10-20.000.
 • Fuel is expensive.
 • Insurance is even more expensive.
 • You need expensive equipment.
 • And then maintenance, accessories etc.

What if you could work 2-20 hours/week and make more money than you do today?
But is that possible? The answer is YES! But if you say "no, it works probably not" then it won't work neither, but what becomes then of that new bike, the vacation trip or that new equipment you want? What do you have to remove from your list of priorities due to lack of time or money?

Can you lose anything by checking it out?

Do not change jobs,
but get away the dependency!

Kind regards
--
Robert Soback
Marketing consultant

Top ^


 

Copyright © ImproveLife.info 2002. All rights reserved