Links exchange

Atlanta SEO Works
Atlanta SEO Works Specialize in SEO Atlanta Search Engine Optimization SEO Services, Atlanta Internet Marketing, Atlanta SEO Expert, Atlanta Web Design Services for Atlanta based businesses.

Barrett Design Works Promotional Vehicle
Barrett Design Works has been in business for over 20 years building promotional vehicles and custom trailers.

National Trailer Supply
We are a complete source of Trailer Hitches, Trailer Parts, Trailer Accessories & a full line of towing needs.

Titanium Metal Supply
Choose from a wide variety of titanium products including sheet, plate, block, bar and more.

JAK Medlemsbank = YUCK Skräpbank
YUCK Skräpsbank

JAK eller snarare YUCK Skräpbank har en fullständigt sjuk länkningspolicy som härmed testas så här på "Links exchange". Vad ska kunna hindra från att länka till vad man vill på Internet?

Länkning i text
Länkens namn ska alltid innehålla namnet "JAK Medlemsbank". Länkningen placeras så att det tydligt framgår att JAK Medlemsbank inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till JAK Medlemsbank.

Länkning med logotyp
Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av JAK Medlemsbank innan publicering. Detta genom att du skickar e-post med föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till jak@jak.se