Den snabba & enkla förklaringen

ImproveLife IWW ger ingående information om branschen Network Marketing / Nätverksmarknadsföring / Private Franchising (många namn på samma sak).

Många företag arbetar med liknande metoder och rekryterar förmånskunder eller vill få kunder att involvera fler kunder med hjälp av olika lockade erbjudanden av typen "skaffa en ny kund, så får du..."

Några branscher som arbetar på detta sätt är bl.a. telefonbolag, elbolag, finans- och kreditbolag, webbhotell, detaljhandelsföretag som bl.a. Campadre och många andra.
Men oftast rör det sig om något engångserbjudande i form av en värdecheck, en fri månadsräkning eller något liknande.

Vår bransch är mer utvecklad än så, hos oss får du bonus så länge din rekryterade medlem/kund/distributör är kvar hos företaget och skapar omsättning oavsett om ni har personlig kontakt eller inte.

Verkar det intressant?
Den här snabba och enkla förklaringen räcker nog för många människor och om du vill kan du göra en intresseanmälan utan några som helst bindningar eller förpliktelser genom att direkt gå till Kontaktsidan (stänger detta fönster)


 

För den som vill fördjupa sig i ämnet följer här nedan några exempel på företag och metoder som de använder

Sparade artiklar från olika medier

Hierarkier, pyramider & platta organisationer
1999-10-05 - Hierarkier, pyramider & platta organisationer


2006-02-07 - Unga får betalt för att chatta om varor


"Betalda kompisar påverkar dina barn".


2006-05-25 - Unga får betalt för att reklamchatta

Många företag satsar stort på nätet för att få ungdomar att spendera pengar. Ett helt nytt sätt att göra reklam används nu - där företag betalar unga för att chatta om varor på nätet.
Notera att det enbart är de som är anställda för att lägga ut informationen som får betalt, inte de som förväntas sprida den.


2006-07-03 - 1. Därför bjuder din kompis på godis

1 2 3
"Man tänker inte på att det är reklam".


2006-07-04 - 2. Reklamagenterna följer dig på nätet

1 2
"Vän eller reklamagent".

Mingla dig till ditt drömjobb
2007-03-20 - Mingla dig till ditt drömjobb

Så blir du rik
2007-09-11 - Så blir du rik

 

Två företag som arbetar med Mun-till-Mun reklam
(Word-of-Mouth)

(Detta är Prontos egen text)


Digital communications agency, specialized in word-of-mouth

Människor pratar på Internet varje dag om produkter, varumärken och tjänster. Vissa talas det illa om, andra gott. Vi är specialiserade på att genomföra personliga samtal med väl definierade målgrupper på Internets olika mötesplatser. Vår närvaro sträcker sig mellan allt från slutna e-postlistor till öppna communities.

Tack vare de digitala avtryck som människor lämnar efter sig ringar vi in personer som vi i förväg kan avgöra om de är intresserade av ditt budskap eller ej. Avtrycken ter sig i form av personliga presentationer i text och bild, inlägg i diskussionsforum, topplistor och röstningsfunktioner för att nämna några.

De personer som vi bedömer kommer att lyssna till ditt budskap tar våra kommunikatörer en kontakt med och inleder en dialog. Ett samtal kan fyllas med mycket och därför ser våra mål olika ut från projekt till projekt. Vi hjälper våra kunder att driva försäljning, påverka opinionen, genomföra attitydförändringar och öka varumärkeskännedomen.

Buzzador
Ett av företagen som använder metoden,
men helt utan möjlighet till inkomst

 

Kommentar från ImproveLife IWW

Vi kan konstatera att metoden inte är "helt ny" som påstås. Detta är Nätverksmarknadsföring men i en oseriös form som till stor del bygger på att spamma Internetforum och communities.
Företaget betalar alltså sina "kommunikatörer" för att "leda in samtal" på vissa spår för varor och tjänster på olika chattsidor, communities och forum.

Dels brukar sådant betecknas som Spam och dels får de som förväntas göra det verkliga jobbet och sprida reklamen genom mun-till-mun metoden (word-of-mouth) inte något betalt utan kanske enbart lite varuprover eller liknande.

Inom seriös Nätverksmarknadsföring betalas en provision till de enskilda som gör den faktiska marknadsföringen och reklamen och därmed direkt är ansvariga för att skapa/öka företagets omsättning.
Denna provision följer en fastslagen kompensationsplan på omsättning som personerna direkt eller indirekt är ansvariga för. Detta gäller sen för all framtid och så länge det sker omsättning i den organisationen som den enskilde har skapat genom sin medverkan. Då dessa organisationer tenderar att spridas i alla riktningar (vem vill inte vara med och dela på den kakan?) brukar de vara mycket livskraftiga.

Många människor förväntar sig att samhälle och näringsliv ska bygga på klassiska hierarkier där är det vanligast att någon får betalt för att sprida informationen (oftast reklamföretag), sen förväntas människor också göra gratisreklam och ofta t.o.m. betala för det i form av bärkassar och annat reklammaterial som man får köpa.

Hierarki är bara ett annat ord för pyramid, skillnaden är att i de klassiska hierarkierna finns det tydliga s.k. delegeringsordningar där VD:n bestämmer över cheferna som bestämmer över arbetarna oftast i ännu fler steg och däremellan finns det en karriärstege med vattentäta skott och inga genvägar.
I vanliga fall är det så och måste också vara så inom både näringsliv och samhälle annars skulle det råda total förvirring.
Detta gäller dock inte inom Nätverksmarknadsföring där direktörs- och arbetarrollen flyter samman så att var och en själv bestämmer var man ska stå på karriärstegen.

 


 

The fast and simple explanation

ImproveLife IWW provides detailed information about the business Network Marketing / Private Franchising (many names for the same thing).

Many companies are involved in similar practices and are recruiting benefit customers or want to get customers to engage more customers through various attractive offers such as "acquire a new customer, and you will get..."

Some businesses working this way are e.g. telephone companies, power companies, finance and credit companies, web hosting companies, retailers like e.g. Campadre and many others.
But mostly it is just about some one-time offers like a voucher, a free monthly bill or similar.

Our industry is more developed than that, with us you get a bonus as long as your enrolled customer/distributor is with the company and creates turnover, whether you have personal contact or not.
Does that sound interesting?

This fast and simple explanation is sufficient enough for many people and if you like you can announce your interest without any bonds or obligations at all by directly go to the Contact page (closes this window)

 

 

Copyright © ImproveLife.info 2002. All rights reserved