Om mig

Jag heter Robert Soback, bor strax söder om Stockholm och arbetar som Marknadsföringskonsult. Mitt stora fritidsintresse är motorcyklar, motorer, teknologi och allt som rör sig omkring detta. Läs mer om det Här

Jag kom första gången i kontakt med branschen Nätverksmarknadsföring 1996 genom en kund när jag körde taxi. Då var det företaget Quorum International som senare tyvärr lades ner. Därefter arbetade jag med telefonbolaget Dial it som har mycket fördelaktiga priser men som senare slutade med nätverksmarknadsföringskonceptet, samt Amway som har en mycket bra affärsplan och produkter men som kräver goda kunskaper i försäljningsteknik för att övertyga människor om att ändra sina köpvanor. Hösten 2012 kom jag i kontakt med Lyoness som har den absolut smartaste affärsidén i branschen. Läs mer om det Här

Jag har alltid varit nyfiken, letat efter utmaningar och tittat runt på en mängd olika företag i branschen, därigenom har jag kunnat skaffa mig mycket erfarenhet om branschen och vet idag vad man ska titta efter och vad man ska se upp för.

 


 

About me

My name is Robert Soback, live just south of Stockholm, Sweden and am working as a Marketing consultant. My big hobby is motorcycles, motors, technology and everything around that. Read more about it Here

I got first in contact with the business Network Marketing in 1996 by a customer when I used to be a taxi driver. At that time it was the company Quorum International that later sadly closed down. Then I worked with the phone company Dial it with very favorable prices but later ended with the network marketing concept. And Amway which has a very good business plan and products, but that requires good knowledge of sales techniques to convince people to change their buying habits. In the autumn of 2012, I came into contact with Lyoness that has the absolute smartest business idea in the industry. Read more about it Here

I have always been curious, looking for new challengers and been checking out a number of different companies in the business, that way I have been able to get a lot of experience about the business and today I know what to look for and what to look out for.

 


 

Copyright © ImproveLife IWW - 2002. All rights reserved